Tietopankki

Huoneistossa käynnit

Vuokranantajan tulee kunnioittaa vuokralaisen oikeutta kotirauhaan. Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus päästä vuokrahuoneistoon valvoakseen tilan kuntoa vuokralaisen kanssa sovittuna ajankohtana. Myös kohteen esitteleminen uudelle vuokralais- tai ostajaehdokkaalle tulee järjestää molemmille osapuolille sopivana ajankohtana. Vuokralaisella on oikeus olla huoneistossa paikalla, kun huoneistoa esitellään. Vuokralainen ei saa aiheettomasti estää tai vaikeuttaa huoneistoon pääsyä.

Lain mukaan huoneistossa käynneistä tulee aina sopia vuokralaisen kanssa. Sopimusesityksenä voidaan pitää ilmoitusta tulevasta käynnistä, jossa on pyydetty ottamaan yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton. Tällaisessa käynti-ilmoituksessa on aina oltava käynnin tekijän yhteystiedot, tieto käynnin perusteesta sekä arvio käynnin kestosta.  Ilmoitus on toimitettava huoneistoon tai sähköisesti suoraan vuokralaiselle. Huomioitavaa on, että yleinen ilmoitus remontista esimerkiksi kiinteistön ilmoitustaululla, ei korvaa sopimista huoneistossa käynnistä. Huoneiston käynti-ilmoitusta ei turvallisuussyistä saa laittaa ulkopuolisten nähtäville. Tämä tulee huomioida myös asunnon lukitukseen liittyvien ohjeiden osalta.

Käyntiajankohta tulee pyrkiä rajaamaan käynti-ilmoituksessa mahdollisimman täsmälliseksi, jotta vuokralaiselle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa esimerkiksi työn ja lemmikkien hoidon järjestämisestä. Sovittuna käyntiajankohtana vuokralaisten on jätettävä turvalukko avoimeksi, jotta huoneistoon pääsee yleisavaimella. Vuokralaisen tulee pitää huoli siitä, että kävijällä on turvallinen pääsy huoneistoon sovittuna aikana.

Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantaja ohjeistaa kiinteistöhuoltohenkilöstöä ja muistuttaa myös ulkopuolisia palveluntuottajia siitä, että käynnin kohde on vuokralaisen koti, ja että aikataulujen noudattaminen kuuluu asiaan. Huoneistoon on aina jätettävä ilmoitus suoritetusta käynnistä.