Tietopankki

Hyvä viestintä vuokrasuhteessa

Hyvä viestintä vuokrasuhteessa alkaa vuokranantajan puolelta jo asuntoilmoituksen tekemisestä. Tähän kuuluu selkeä ilmoitus, jossa kerrotaan asunnon ominaisuuksista ja vuokrasopimuksen keskeisistä ehdoista. Vuokralaisen hakuilmoituksessa tulee vastaavasti kertoa riittävät tiedot haetusta asunnosta ja hakijasta.

Hyvään viestintään kuuluu vuokrausprosessissa ja vuokrasuhteen aikana käyttää neuvotteluja sopimuskumppanin kanssa sovittua yhteydenpitokanavaa, jotta asiat etenisivät sujuvasti.

Osa viestintää ovat ilmoitukset huoneistossa käynneistä. Erityisesti myyntitilanteessa on vuokranantajan hyvä ilmoittaa myyntiaikeestaan vuokralaiselle ja kertoa mahdollisesti käyttämänsä välittäjän yhteydenotosta. Myös asuntoa uudelleen vuokrattaessa on välittäjän yhteydenotosta hyvä kertoa vuokralaiselle etukäteen.

Vuokrasuhteeseen kuuluvat ilmoitukset saadaan pääsääntöisesti toimittaa kummalle tahansa aviopuolisoista riippumatta siitä, onko vuokrasopimus molempien vai vain toisen nimissä. Erilleen muuttotilanteissa ilmoitukset kannattaa toimittaa kummallekin puolisolle erikseen. Avopuolisoiden osalta on ilmoitukset toimitettava aina kummallekin erikseen.

Sähköistä ilmoitusta pidetään kirjallisena, jos sen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa, ja jos ilmoitus on tallennettavissa. Irtisanomisessa ja purkamisessa edellytetty todisteellisuus edellyttää kuitenkin, että vastapuoli vastaamalla kuittaa saaneensa ilmoituksen.