Tietopankki

Vuokralaisen suorittamat remontit

Lain mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa tilassa ilman vuokranantajan lupaa. Mikäli vuokralainen tekee muutos- tai korjaustöitä ilman vuokranantajan lupaa, voi vuokralaiselle syntyä vahingonkorvausvastuu. Taloyhtiön lupaa vaativiin korjaus- ja  muutostöihin on hankittava lupa myös taloyhtiöltä. Luvan hakemisesta on sovittava vuokranantajan kanssa.

Jos vuokralainen saa luvan tehdä huoneistossa muutos- tai korjaustöitä, esimerkiksi maalausta tai tapetointia, on tätä ennen sovittava kirjallisesti mahdollisesta työn ja materiaalien korvaamisesta. Mikäli korvausta sovitaan maksettavaksi, on sovittava korvaamisen ajankohdasta sekä erityisen tarkasti siitä, miten muutos- tai korjaustyö tullaan suorittamaan. Näitä sovittavia asioita ovat muun muassa aikataulu, materiaalit, tekijät, valvojat, laatutaso. Mikäli vuokralainen on vuokranantajan luvalla suorittanut huoneiston arvoa kohottavia muutos- tai korjaustöitä, on vuokranantajan korvattava ne siten kuin vuokralaisen kanssa on sovittu. Jos remontista sopimisen yhteydessä ei ole sovittu kulujen korvaamisesta mitään, saattaa vuokralaisella vuokrasuhteen päättyessä olla oikeus kohtuulliseen korvaukseen huoneiston arvoa olennaisesti kohottavista muutos- ja korjaustöistä.

Vuokralaisen tulee sovittuna ajankohtana antaa vuokranantajalle ja tarvittaessa taloyhtiön valvojalle mahdollisuus tulla tarkastamaan tehtyjä muutos- tai korjaustöitä.