Tietopankki

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Yleisin tapa toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen päättymiselle on irtisanominen. Silloin vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan kuluttua loppuun. Lain mukaan irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on vastaanotettu, ellei toisin ole sovittu.

Vuokrasopimuksessa voidaan kuitenkin määritellä ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä. Asiasta on syytä sopia yksiselitteisesti, esimerkiksi seuraavalla lauseella: ”Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajan alkamispäivä on pp.kk.vvvv.” Riippumatta siitä milloin irtisanominen tehdään, voi irtisanomisaika alkaa kulua aikaisintaan sopimuksessa mainitusta päivästä.

Kun vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on vuokrasuhteen kestosta riippumatta yksi kalenterikuukausi, eikä irtisanomisaikaa voida sopia pidemmäksi. Vuokranmaksuvelvollisuuden kannalta sillä ei ole merkitystä käyttääkö vuokralainen huoneistoa irtisanomisaikana vai ei.

Kun vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteissa kolme kuukautta ja vähintään vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa kuusi kuukautta.

Irtisanomisilmoitus on toimitettava vuokrasuhteen toiselle osapuolelle kirjallisesti ja todisteellisesti.