Blogi

Here to help

Opiskelijat ratkaisevat loppuvuoden tunnelman vuokramarkkinoilla

Vuokra-asuntomarkkinoiden tasapaino on parantunut ja vuokralaisen asema helpottunut, kun vuokra-asuntojen määrä on nopeaa tahtia kasvanut. Varsinainen vuokra-asuntopula on poistunut koko Suomesta. Vuokra-asunnoista on paikoin jopa ylitarjontaa.

Nyt sijoittajat tarkkailevat silmä kovana sitä, alkavatko opiskelijat jälleen muuttaa normaaliin tapaan syksyä vasten opiskelupaikkakunnille. Juuri tämä muuttoliike on perinteisesti tehnyt kesästä vuoden vilkkaimman jakson vuokramarkkinoilla. Viime vuosi oli poikkeus, koska useimmat opinahjot siirtyivät etäopetukseen ja monet uudet opiskelijat lykkäsivät muuton tulevalle opiskelupaikkakunnalle epämääräiseen tulevaisuuteen.

Edeltävästä poikkeusvuodesta johtuen opiskelijoiden keskuudessa on nyt patoutunutta muuttotarvetta. Jos syksy aloitetaan lähiopetuksessa, aivan uusien opiskelijoiden lisäksi myös edellisen vuoden saapumiserä aktivoituu muuttamaan. Paikoin ylitarjonnasta kärsiville vuokramarkkinoille se olisi merkittävä ja vuokranantajille mieleinen piristysruiske. Opiskelijoiden suuren määrän vuoksi varsinkin pienistä asunnoista voisi silloin jälleen tulla opiskelupaikkakunnilla pulaa, ja sillä olisi vaikutusta myös isompien asuntojen kysyntään.

Jos opiskelija on jo nyt varma siitä, että joka tapauksessa aikoo opiskelupaikkakunnalle muuttaa, asunnonhakua ei kannatta jättää siihen, että mahdollinen syksyn lähiopetus varmistuu ja ruuhka alkaa. Vielä tässä vaiheessa asunnon löytäminen on selvästi helpompaa, ja valinnanvaraakin on mukavasti.

Toinen sijoittajien tarkkaan seuraama kehityskulku opiskelijoiden tilanteen ohella on aiemmin Airbnb-käytössä olleiden asuntojen mahdollinen poistuminen tavallisilta vuokramarkkinoilta. Viimeisen vuoden ajan ne ovat osaltaan lisänneet vuokra-asuntojen tarjontaa, ja paluuliike väliaikaismajoitukseen muuttaisi kysynnän ja tarjonnan suhdetta pitkäaikaisilla, eli niin sanotusti tavallisilla vuokramarkkinoilla. Toistaiseksi matkailun paluu minkäänlaiseen normaalitilanteeseen näyttää kuitenkin vielä suht etäiseltä.

Vaikuttaa siis siltä, että opiskelijoista johtuva vuokra-asuntojen kysyntä saattaa olla kasvussa, mutta vuokra-asunnon tarjonta tuskin laskee. Näyttäisi siltä, että kysynnän ja tarjonnan suhde kasvukeskuksissakin pysyisi suurin piirtein tasapainossa. Voimakkaita vuokrien nousuja tai laskuja tuskin nähdään, mutta pieni nousu kasvukeskusten vuokrissa on mahdollista loppuvuonnakin, jos opiskelijoiden asuntokysyntä palautuu.

Kolmanneksi sijoittajat seuraavat asumisen uusia isoja trendejä, joiden vaikutukset yltävät paljon korona-aikaa pidemmälle. Suurista, koko kuluvaan vuosikymmeneen vaikuttavista asumisen trendeistä merkittävin on etätyö. Se vaikuttaa asunnon valintaperusteisiin ja sijaintiin liittyviin preferensseihin tavalla, joka voi myöhemmin kasvaa asumisen megatrendiksi. Etätyön yleistymisestä saattaa tulla yksi koko vuosikymmenen suurista leimallisista piirteistä.

Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja