Blogi

Here to help

Pakolaisten avuksi miljoona neliötä tyhjää toimistotilaa pääkaupunkiseudulta

Suurten pakolaisjoukkojen sijoittaminen haja-asutusalueille, joilla ei ole tarjolla työpaikkoja, eli ole optimaalista pakolaisen itsensä tai yhteiskunnan kannalta.

Toisaalta pääkaupunkiseudulla on krooninen ongelma liittyen vanhoihin toimistotiloihin, joita on tyhjillään yli miljoona neliötä. Nämä tilat ovat suurelta osin eläkeyhtiöiden omistamia, ja ongelmallinen tilanne syntyi jo viime vuosikymmenellä. Näiden tilojen laajamittainen muuttaminen asunnoiksi ei ole ainakaan toistaiseksi onnistunut johtuen muun muassa kaavamääräyksistä ja rakennusten suurista runkosyvyyksistä.

http://yle.fi/uutiset/jo_yli_miljoona_neliota_tyhjaa_toimistotilaa__ratkaisu_paakaupunkiseudun_asunto-ongelmaan/7532055

Nyt hädän hetkellä nämä valmiit lämpimät ja kuivat neliöt voivat yllättäen olla siunaus. 

Jos nyt pystytään osoittamaan pykälien taakse piiloutumisen sijaan joustavuutta ja maalaisjärkeä, suuri joukko ihmisiä voidaan hätämajoittaa kaminalämmitteisten telttojen ja muiden kehnompien vaihtoehtojen sijaan täysin tyhjillään oleviin vapaisiin sisätiloihin.

Tämä pystytään lisäksi tekemään nimenomaan pääkaupunkiseudulla, missä turvapaikan ja työluvan saamisen jälkeen on parhaat mahdollisuudet työllistyä. Vaikkapa siivoojana, ravintolan tiskaajana tai muussa sellaisessa tehtävässä, jossa suomen kielen taito ei ole välttämätöntä. Heille on siten tarjolla mahdollisuus olla tulevaisuudessa tuottava osa uuden kotimaan yhteiskuntaa. Tämä mahdollisuus, tai sen puuttuminen, on itsenäisen elämän ja sopeutumisen kannalta keskeisen tärkeä.

Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva