Blogi

Here to help

Sallittuihin ja kiellettyihin kysymyksiin asuntonäytöillä tuli selvyys

Toissa keväänä nousi esiin selvä epäkohta vuokra-asuntonäytöillä. Selkeitä pelisääntöjä ei ollut siitä, mitä asuntonäytöillä saa asunnonhakijoilta kysyä ja mitä ei. Samaan aikaan vuokralaisten tietoja kerättiin yhä tarkemmin, koska taantuman pelästyttämät vuokranantajat halusivat yhä tarkempia tietoja vuokralaiskandidaateista omaa taloudellista riskiään vähentääkseen. Tilanne oli lievästi sanottuna kirjava.

Vuokralaisilta kysyttiin luottotietojen lisäksi kuukausituloja, palkkatodistuksia, lapsia koskevia tietoja ja eräissä tapauksissa jopa sukupuolista suuntautumista. Asiantuntijatkin olivat erimielisiä siitä, missä sallitun ja kielletyn kysymyksen raja kulkee.

Kahden vuoden työn jälkeen kuuden alan keskeisen toimijan ja tietosuojavaltuutetun toimiston yhteinen työryhmä toi tänään julkiseksi ohjeistuksen, joka antaa näihin kysymyksiin selkeät vastaukset.

Olin työryhmässä Vuokraturvan edustajana, ja pidän erittäin hyvänä sitä, että ohjeistus saatiin nyt julkaistua ennen vuokramarkkinoilla vilkkaan kesäsesongin ja opiskelijaryntäyksen alkua.

Kun näytöt ovat ruuhkaisia ja vuokra-asunnoista kovin kilpailu, silloin selkeitä pelisääntöjä eniten tarvitaan.  Erityisesti vapaarahoitteisten asuntojen osalta tilanne on ollut harmillisen sekava. Käytännön työssä asuntonäytöillä on kyllä pärjätty, mutta epäselviä tilanteita on syntynyt jatkuvasti. Erityisesti siitä, onko palkkatodistus esitettävä pyydettäessä vai ei, on liikkunut kahdenlaista tietoa.

Uusi ohjeistus linjaa asiat nyt selkeästi. Kuukausitulot saa näytöllä kysyä, koska tulot ovat tärkein tekijä arvioitaessa vuokralaisen vuokranmaksukykyä. Varmistaakseen ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyyden välittäjä saa lopullisen päätöksenteon yhteydessä pyytää vuokralaiselta myös palkkatodistuksen, mutta välittäjä ei saa ilman erillistä suostumusta luovuttaa sitä eteenpäin vuokranantajalle. Vastaavasti todistus voidaan pyytää esimerkiksi eläkkeestä tai ansiosidonnaisesta työttömyyskorvauksesta.

Myös vuokralaisen läheisiä koskevien tietojen kerääminen linjattiin. Lastensa nimiä vuokralaisen ei tarvitse kertoa, mutta lasten lukumäärä ja syntymävuodet ovat kuitenkin tietoja, jotka välittäjä voi edellyttää saavansa. Vuokralaisen avio- tai avopuolison henkilötunnus ja tulot saadaan samoin kysyä ja tarkistaa, koska puoliso on myös vastuussa vuokrista siltä ajalta kun asunnossa asuu, vaikka ei vuokralaisena vuokrasopimuksessa olisikaan. Tätä ei moni tule edes ajatelleeksi.

Sukupuolinen tai uskonnollinen suuntautuminen tai mikään muukaan vuokrasuhteeseen suoraan liittymätön tieto ei välittäjälle tai vuokranantajalle kuulu. Asunnon vuokraaminen ei edellytä oman yksityiselämänsä täyttä avaamista.

Välittäjällä tai vuokranantajalla ei ole myöskään mahdollisuutta saada tietoa vuokralaisen mahdollisista rikosrekisterimerkinnöistä. Tämä ei kaikissa tilanteissa ole yleisen oikeustajun mukaista, mutta rikosrekisterilaki ei salli näiden tietojen luovuttamista käytettäväksi vuokraustoiminnassa.

Halutessaan vuokralainen voi kuitenkin itse kertoa oma-aloitteisesti laajastikin välittäjälle ja vuokranantajalle asioistaan, ja tällaisten tietojen kerääminen on sallittua, kun niiden keräämiselle on kyseisen henkilön suostumus.

Muutoksia tulee uuden ohjeistuksen myötä myös vuokrasopimuksiin. Aiemmin vuokrasopimuksiin on kirjattu vuokralaisen ja vuokranantajan nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot sekä usein myös sähköpostiosoite. Vuokralaisen osalta on mahdollisesti merkitty syntymäaika. Uusi ohjeistus tuo aiempaan käytäntöön oleellisen muutoksen, koska jatkossa vuokrasopimuksiin on kirjattava näkyviin niin vuokralaisen kuin vuokranantajankin koko henkilötunnus loppuosineen. Samalla korostuu sen merkitys, että välittäjä noudattaa näiden henkilötietojen käsittelyssä huolellisesti henkilötietolakia.

Pidän tämän ohjeistuksen valmistumista tärkeänä virstanpylväänä suomalaisen vuokra-asuntomarkkinan kehittämisessä. Kaikenlaiset epäselvyydet ja vähänkin vilunkipeliltä vaikuttavat tilanteet ovat myrkkyä vuokralaisten, vuokranantajien ja välittäjien väliselle luottamukselle. Selkeät pelisäännöt helpottavat arkista asiointia ja säästävät kaikkien aikaa.

Pidän tärkeänä ja hienona saavutuksena sitä, että eri tahoja edustavat toimijat kykenivät tekemään pitkäjänteistä yhdessä töitä ja asettumaan yksimielisesti lopputuloksen taakse vuokramarkkinoiden eduksi.

Uusi ohjeistus on luettavissa täältä: https://www.vuokraturva.fi/pdf/Vuokrauksen%20tietosuojaohje%206.6.2011.pdf

Työryhmässä olivat edustettuina tietosuojavaltuutetun toimiston ja Vuokraturva Oy:n lisäksi Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry, Suomen Vuokranantajat ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Vuokralaiset VKL ry.

Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva