Blogi

Here to help

Suomalainen on tunnollinen vuokranmaksaja – sijoittajan onneksi

Monessa maassa kehno vuokranmaksumoraali on este vuokra-asuntomarkkinoiden kehittymiselle. Investointeja vuokra-asuntoihin ei haluta tehdä, koska vuokralaiset maksavat miten jaksavat, eli vuokrat tulevat viiveellä ja myös luottotappiot ovat suuret.

Vaikka Suomen asuntomarkkinoilla riittää haasteista, tästä ongelmasta me kärsimme hämmästyttävän vähän. Jopa niin vähän, että vuokranantaja tyrmistyy, jos vuokrat jäävät maksamatta. ”Kaikkien näiden tunnollisten vuokralaisten jälkeen ei tullut edes mieleen, että tällaistakin voisi omalle kohdalle osua”, kertoi eräs yksityinen vuokranantaja koulutustilaisuuden lopuksi.

On hämmästyttävää, kuinka harvoin tätä suomalaisen asuntosijoittamisen valttia tuodaan missään esiin. Mutta toisaalta omassa toiminnassaan kokenutkin vuokranantaja voi jopa liiaksi tuudittautua tähän luottamukseen. Tunnollisuus vuokranmaksussa on osa suomalaista elämänmuotoa, mutta itsestäänselvyys se ei jokaisen vuokralaisen kohdalla kuitenkaan ole.

Pelkän vastuullisuuden ja suoraselkäisten periaatteiden ansioksi tätä vahvaa vuokranmaksumoraalia ei voi lukea. Selittävä tekijä on nimittäin osaltaan myös se, että historiallisesti Suomessa on ollut esimerkiksi Ruotsia tai Etelä-Euroopan maita suurempi riski tulla nopeasti häädetyksi asunnosta, jos vuokranmaksu unohtuu. Kun tämä yhdistyy kasvukeskusten vuosikymmeniä kestäneeseen krooniseen vuokra-asuntopulaan, riskiä vuokra-asunnon menettämisestä ei uskalleta ottaa. Tämä on osa torpparihäädöistä asti kumpuavia kansallisia erityispiirteitämme. Jos jotain jääkin tiukan paikan tullen maksamatta, se on Suomessa yleensä jotain muuta kuin vuokra. Tässä auttaa myös suomalainen asumis- ja toimeentulotukijärjestelmä.

Sen sijaan esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa voidaan pitää niuhottamisena tilannetta, jossa vuokra on esimerkiksi kolmelta kuukaudelta maksamatta ja vuokranantaja asiasta jyrkkäsanaisesti huomauttaa. Vastaavassa tilanteessa Suomessa tuomioistuin voisi jo purkaa vuokrasuhteen päättymään välittömästi ilman irtisanomistaikaa. Tämä rajaa oleellisesti yksityisen vuokranantajan ja suuremmankin asuntosijoittajan luottotappioriskejä.

Suomalaisten vuokralaisten suuri enemmistö on tunnollisia vuokranmaksajia, ja he usein asuvatkin samassa asunnossa pitkään ja hakevat uutta vuokra-asuntoa harvoin. Heidät tapaa siis vuokra-asuntoesittelystä harvoin. Jos he esimerkiksi huomaavat vuokranmaksun vaikka lomamatkan takia unohtuneen ja viivästyneen siksi muutamalla päivällä, he ottavat yhteyttä vuokranantajaan tai ainakin korjaavat asian välittömästi.

Kun valtavirta on tämä, saattaa unohtua, että suinkaan kaikki eivät kuitenkaan näin toimi. On myös niitä, joilla ei alun perinkään ole rahaa tai muuten aikomustakaan vuokriaan maksaa. Nämä henkilöt hakevat uutta vuokra-asuntoa vähän väliä, kun edellinen lähtee aina nopeasti alta, ja tämän pienen ryhmän tapaa vuokra-asuntoesittelyistä yhtenään. Siksi vaikka näiden heikosti asiansa hoitavien vuokralaisten osuus kaikista vuokralaisista on pieni, heidän osuutensa asuntonäytöissä käyvistä vuokra-asunnonhakijoista on edellä mainitusta syystä yllättävän suuri.

Huolellisella vuokralaisen taustojen selvittämisellä ja tarkkaan harkitulla vuokralaisvalinnalla saadaan suomalaisilla vuokramarkkinoilla rajattua riski vuokrien maksamatta jäämisestä hyvin pieneksi. Tähän perustuu esimerkiksi se, että Vuokraturvan välittämien vuokralaisten koko ensimmäisen vuoden vuokranmaksu voidaan taata, vaikka takauksen sisältävä välityspalkkio on vain yhden kuukauden vuokra lisättynä arvonlisäverolla.

Suomalaisten vuokralaisten hyvä maksumoraali antaa tukevan perustan vuokra-asuntomarkkinoille. Voikin perustellusti sanoa, että vuokralaiset tekevät oman osansa toimivien vuokramarkkinoiden eteen. Vuokranantajien, kaavoittajien, rakentajien ja valtiovallan tulisi pyrkiä tekemään oma osansa yhtä hyvin.

Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva