Blogi

Here to help

Taantuman vaikutuksista vuokralaisen asemaan

Kiinnostus vuokra-asumiseen lisääntyy aina taloudellisen taantuman aikana. Vuokralla asuminen on hyväksytympää taloudellisesti niukkana aikana kuin nousukauden tullessa. Myös asunnon vaihtaminen perheen tarpeita vastaavaksi on vuokrapuolella helpompaa kuin asunnon myynti nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.

Vuokra-asuminen koetaan turvalliseksi ja kiinnostavaksi verrattuna oman asunnonostamiseen ja lainanottoon. Taloudelliset realiteetit vaikuttavat asumisratkaisuihin aina. Asuntolainan maksaminen työttömänä voi olla mahdotonta.

Ammattimaisten vuokranantajien osaaminen korostuu taantuman aikana. Positiivisena voi pitää institutionaalisten vuokranantajien valveutuneisuutta koskien uusia korjausavustuksia. Suunnittelultaan oikeassa vaiheessa olevia remontteja on kiirehditty, jotta saataisiin 10 %:n avustus valtiolta. Tämän avustuksen käyttäminen vähentää vuokrankorotus painetta remontin osalta. Vuokralaisten kannalta vuokran määrä on aina merkittävä erä perheen kuluissa.

Taantuma lisää asukkaiden kiinnostusta omaan asumisympäristöönsä. Piha-alueiden hoito ja kunnossa pito kiinnostavat. Pitkäjänteisillä pihanhoito töillä voidaan vaikuttaa vuokrien nousuun. Talkootyöllä on kustannussäästöjen lisäksi merkittävä sosiaalinen rooli. Vuokranantajien kannattaa tukea asukkaiden yhteisiä tilaisuuksia. Naapurien tutustuessa toisiinsa asumisviihtyisyys paranee, jolloin myös sitoudutaan omaan lähiympäristöön aiempaa vahvemmin.

Tiukentuminen vuokramarkkinoilla näkyy niiden vuokralaisten kohdalla, jotka ovat hakemassa vuokra-asuntoa. Vuokranantajia kiinnostaa tänä päivänä vuokralaisen vuokranmaksukyky. Maksukykyä selvitetään huolellisesti. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa työttömillä asunnonhakijoilla on vaikeuksia saada asuntoa yksityisiltä vuokramarkkinoilta.

Vuokralaisten eduksi tilanne muodostuu siltä osin, että vuokrankorotukset pysyvät sopimuksen mukaisina. Tasokorotuksiin ei vuokranantajilla ole kiinnostusta. Samanaikaisesti vuokranantajat arvostavat ja pitävät kiinni olevista hyvistä vuokralaisista, jotka suorittavat velvoitteensa (=vuokranmaksu lähinnä) sopimuksen mukaisesti. Myös maksusuunnitelmiin suhtaudutaan joustavasti, kun vuokralainen kertoo mahdollisista vuokranmaksuvaikeuksistaan asiallisesti ja neuvottelevasti. Yleisessä tiedossa on työttömyyskassojen ruuhkautunut tilanne.

Talouden tiukentuminen näkyy myös vuokranantajissa. Osa vuokranantajista ei halua laman aikana antaa vuokranalennuksia remonteista. Muiden tulojen ja tuottojen vähentyessä pyritään vuokralaiselta saamaan kaikki mahdollinen irti. Tällöin remontin aiheuttamasta haitasta ei olla kiinnostuneita alentamaan vuokraa.

 

Anne Viita
toiminnanjohtaja
Vuokralaisten Keskusliitto ry