Blogi

Here to help

Vuokra-asuntopula on ainakin hetkellisesti väistymässä koko Suomessa

Vuokra-asuntomarkkinoiden tasapaino on parantunut ja vuokralaisen asema helpottunut. Samaan aikaan saturaatio vuokramarkkinoilla vähentää asuntosijoittamisen lyhyen tähtäimen kiinnostavuutta.

Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella vuokra-asuntopulan helpottaminen saattaa vilkkaasta rakentamisesta huolimatta olla väliaikaista, koska muuttovoitto on ennusteiden mukaan tulevaisuudessakin vahvaa. Lisäksi pienistä yksiöistä on edelleenkin pulaa, koska niitä lisärakennetaan selvästi kaksioita ja kysyntää vähemmän.

Muussa Suomessa varsinaista vuokra-asuntopulaa tuskin tullaan enää näkemäänkään, koska tarjonta on asuntosijoitusbuumin myötä kasvanut voimakkaasti samaan aikaan kun kysynnän kasvu on pysähtynyt väestönkasvun mukana.
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat markkinatilanteen tasapainottumisesta huolimatta edelleen nousseet, koska vanhoihin aiemmin solmittuihin vuokrasopimuksiin tehdään yhä vuosikorotuksia. Lisäksi nyt tehtävistä uusista vuokrasopimuksista poikkeuksellisen iso osa kohdistuu vastavalmistuneisiin asuntoihin, joiden vuokrataso on vanhaa asuntokantaa korkeampi.

ARA-asuntojen vuokrat taas ovat kustannussidonnaisia, ja niitä nostaa kiinteistöjen ylläpitokulujen nousu. Toisaalta muuttotappioalueilla on tuhansia ARA-vuokra-asuntoja tyhjänä, eikä tilanne näytä tulevaisuudessa ainakaan paranevan. Jonkin verran asumiskelpoisia ARA-vuokrataloja on kysynnän pysyvästi kadottua myös purettu.

Pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa vuokra-asuntomarkkinat ovat vuodenaikaan nähden kohtalaisen vilkkaat. Osin tämä on todennäköisesti seurausta siitä, että asunnonvaihtajat tietävät, että talvi on vuokralaiselle parempi aika uuden asunnon etsimiseen kuin vuokramarkkinoiden sesonkiaika kesällä ja syksyllä. Vaihtoehtoja on nyt itsellä enemmän, kun hakijoita ja kilpailua on vähemmän. Myös vuokrapyynnöt ovat talvella maltillisempia kuin sesonkiaikaan.

Toisaalta osa isoistakin kaupungeista kamppailee vuokra-asuntojen ylitarjonnan kanssa. Ongelmallisin tilanne on vuokranantajan kannalta 120 000 asukkaan Lahdessa, jossa vuokra-asuntojen tarjonta on vilkkaan rakentamisen myötä kasvanut niin suureksi, ettei vähäinen väestönkasvu ole riittänyt pitämään kysyntää tarjonnan tasslla. Siksi kaikkiin asuntoihin ei tahdo maltillisellakaan vuokralla vuokralaisia löytyä ja riittää. Tilanne on erityisen haastava vaatimattomien lähiöasuntojen kohdalla.

Kolmessa suurimmassa kasvukeskuksessa vuokra-asumisen suosiota lisää asuntojen hintojen nousu, joka vaikeuttaa ensiasunnonostajien ja hiljenevästä Suomesta muuttavien pääsyä kiinni omistusasuntoon.
Taantuvassa Suomessa taas asunnon ostaminen olisi halpaa, mutta vuokra-asumisen suosiota nostaa epävarmuus asuntojen tulevasta jälleenmyyntiarvosta ja ylipäätään kaupaksi saamisen mahdollisuuksista. Vuokra-asunnon kustannukset ovat pienillä paikkakunnilla edulliset ja etukäteen tiedossa, eli yllätyksiä ei tule. Lisäksi vuokra-asunnosta tietää varmuudella pääsevänsä halutessaan eroon.

Perheasuntojen kysyntä on kasvanut lähes koko maassa, osin koska tarjontaa on paljon ja vuokratasot maltillisia. Nykyään on aiempaa yleisempää, että uudelle paikkakunnalle muuttava lapsiperhe muuttaa ainakin aluksi vuokralle.

Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva