Blogi

Here to help

Yksiöiden vuokrien nousu pysähtyy ja perheasuntojen kysyntä kasvaa

Vahva talouskasvu ja ennätyksellisen korkealle noussut luottamus kuluttajien omaan talouteen ovat lisänneet isojen vuokra-asuntojen ja perheasuntojen kysyntää selvästi. 

Kiinnostusta voimistaa se, että uuden pienen vuokra-asunnon ja selvästi isomman hyväkuntoisen vanhemman asunnon vuokraero on kutistunut paikoin olemattomaksi. Lisäneliöiden kustannus on siis hyvin pieni.

Asuntokohtaisien vuokrien hajonta koon mukaan ei enää asetu tasaisesti viuhkaksi. Yksiöpula on nostanut yksiöiden vuokrat hyvin lähelle kaksioiden vuokria. Samaan aikaan kolmen tai neljän huoneen perheasuntojen vuokrat ovat myös lähentyneet kaksioiden vuokria, joskin toisesta suunnasta, koska niistä on ollut vuosia jatkuneen taantuman aikana markkinoilla enemmän tarjontaa kuin kysyntää.

Käytännössä tämä edellä kuvattu ilmiö tarkoittaa myös sitä, että yksiön ja kolmion vuokraero on kutistunut ajoittain jopa hämmästyttävän pieneksi. Tilanne on monessa mielessä järjetön, ja tämä onkin näkynyt yksiöiden vuokrien nousun selvänä vähentymisenä tai pysähtymisenä.

Työvoimapula, talouskasvu ja vahva luottamus omaan talouteen ovat tehneet sen, että käynnissä on aiemmasta poikkeava muuttoliikeaalto, joka ei pääosin tällä hetkellä kohdistu pieniin ja kalliisiin vuokra-asuntoihin vaan suurempiin ja suhteessa selvästi edullisempiin vuokra-asuntoihin. 

Markkina-asetelmaa ajatellen tämän on loogista. Pienten asuntojen vuokrataso on historiallisesti ajatellen hyvin korkea, kun taas isompien asuntojen vuokrataso on kysynnän ja tarjonnan erilaisesta suhteesta johtuen vuokralaisen kannalta selvästi edullisempi. Lisäksi kun luottamus omaan talouteen on vahva, ihmiset rohkeammin vuokraavat hieman suurempia asuntoja, eivätkä lopulta aika pieneksi jäävän säästön takia päätä ahtautua selvästi pienempään asuntoon.

Kasvanut kysyntä on jossain määrin vaikuttanut isompien vuokra-asuntojen vuokriin, jotka ovat monen vuoden laskun tai vaakalennon jälkeen nyt kääntyneet hienoiseen nousuun. Muutos niiden vuokratasoon on kuitenkin toistaiseksi ollut varsin pieni. Kuluvasta vuodesta näyttäisi kaiken kaikkiaan tulevan perheasuntojen vuokramarkkinoilla vilkkain vuosiin.

Timo Metsola

hallituksen puheenjohtaja

Vuokraturva