Tiedotteet

Here to help

Asumiseen liittyvät työsuhde-edut ja niiden verohyödyt selvitetään

Vuokraturva ja Vuokralaisten Keskusliitto käynnistävät selvityksen yritysten työntekijöilleen tarjoamista asumiseen liittyvistä eduista. Tarkoituksena on selvittää, missä määrin yritykset osaavat hyödyntää toiminnassaan työsuhdeasunnoista työntekijälle ja työnantajalle syntyvää veroetua.

Lisäksi pyritään selvittämään, onko asunnon järjestämisellä yritysten kokemusten mukaan vaikutusta työnantajan houkuttelevuuteen tai työntekijän sitoutumiseen työtehtävään. Selvityksen tavoitteena on tiedon keräämisen lisäksi päästä loppuraportissa esittämään konkreettisia toimintamalleja yrityksille. Vaihtoehto suunnitteilla oleville palkanalennuksille voisi esimerkiksi olla se, että vähennettäisiin työnantajan henkilöstökuluja työsuhdeasuntojen avulla ilman, että työntekijän käteen jäävät tulot laskisivat.   

Keskeinen syy laajan selvityksen käynnistämiseen on valmisteluvaiheessa tehty havainto asuntoedun hyötyjen puutteellisesta tuntemisesta. Auto- ja puhelinetu sekä liikunta- ja lounassetelit ovat yleisiä ja niiden edut yrityksissä tunnetaan. Vaikka työsuhdeasunto on luontoiseduista vanhin, sen taloudelliset hyödyt tunnetaan usein kaikkein heikoimmin.

”Työnantajat saattavat esimerkiksi kuvitella, että heidän pitäisi omistaa asuntoja voidakseen tarjota työntekijöille työsuhdeasuntoa. Tämä vanha käsitys ei kuitenkaan pidä paikkaansa”, kertoo Vuokralaisten Keskusliiton toiminnanjohtaja Anne Viita.

Toinen syy asuntoedun huonolle tuntemukselle yrityksissä saattaa löytyä verottajan laskentakaavojen mutkikkaasta esitystavasta. Avuksi ongelmaan on avattu yksinkertainen asuntoetulaskuri osoitteeseen www.vuokraturva.fi/asuntoetulaskuri

Laskurilla on helppo laskea erimerkkejä. Eteläisessä Helsingissä sijaitsevan vuonna 2009 valmistuneen 100 neliöisen asunnon vuokra saattaa olla esimerkiksi 2000 euroa, mutta työntekijä maksaa veroa vain 895 euron asuntoedusta. Samalla alueella 25 neliöisen vuonna 1970 valmistuneen yksiön vuokra saattaa olla esimerkiksi 600 euroa, mutta verotusarvo on vain 301,50 euroa.

”On mielenkiintoista, että nimenomaan kansainväliset yritykset ovat tällä hetkellä edelläkävijöitä modernin asuntoedun hyödyntämisessä”, toteaa Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. ”Sopivan asunnon järjestäminen ja relocation-palvelut ovat osa työsuhteeseen kuuluvia etuja niin kansainvälisille kuin suomalaisillekin työntekijöille. Kysymys on myös verosuunnittelusta.”

Osa yrityksistä tarjoaa työntekijöilleen asunnon ostamiseenkin liittyvää apua. Myös näiden asunnon ostamiseen liittyvien etujen laajuus ja yleisyys pyritään selvittämään.

Selvityksen on tarkoitus valmistua lokakuuhun 2009 mennessä. Selvityksessä mukana olevat yritykset saavat käyttöönsä loppuraportin, joka sisältää anonyymit yhteenvetotiedot kaikista mukana olleista yrityksistä. Lisäksi kukin yritys saa yrityskohtaisen palautteen vain omaan käyttöönsä. Selvitys laaditaan kyselytutkimuksena ja sitä täydennetään haastatteluin. Yritykset voivat ilmoittautua mukaan ottamalla yhteyttä Vuokralaisten Keskusliiton toiminnanjohtajaan Anne Viitaan sähköpostilla anne.viita@vuokralaistenkeskusliitto.fi tai puhelimitse 050 588 3483.

Selvitykseen osallistuminen on maksutonta.

Tiedotustilaisuus

Projektista järjestetään tiedotustilaisuus tiistaina 21.4.2009 klo 11.00–11.30 Hotelli Seurahuoneella osoitteessa Kaivokatu 12, Helsinki (rautatieasemaa vastapäätä).

Tilaisuuden jälkeen järjestetään mahdollisuus kuvituskuvien ottamiseen Helsingin keskustan vuokra-asunnoissa. Tilaisuus on avoin tiedotusvälineille.

Lisätietoja

Anne Viita, toiminnanjohtaja, Vuokralaisten Keskusliitto ry, p. 050 588 3483.

Timo Metsola, hallituksen puheenjohtaja, Vuokraturva Oy, p. (09) 6877 550

Vuokraturva Oy lyhyesti

Vuokraturva on markkinajohtaja asuntojen vuokravälityksessä ja sijoitusasuntojen hankintapalveluissa pääkaupunkiseudulla. Vuokraturva välittää sekä yksityishenkilöiden, instituutioiden että asuntoihin sijoittavien rahastojen asuntokantaa.

www.vuokraturva.fi