Tiedotteet

Here to help

Asumiseen liittyvät työsuhde-edut ja niiden verohyödyt tunnetaan yrityksissä huonosti

Vuokraturva ja Vuokralaisten Keskusliitto ovat selvittäneet asumisen työsuhde-etuja ja niiden verohyötyjen tuntemusta. Selvityksessä havaittiin, että vain hyvin harvat yritykset osaavat hyödyntää henkilöstöstrategiassaan työsuhdeasunnoista työntekijälle ja työnantajalle syntyvää veroetua. Työsuhdeasuntoja ei myöskään juuri osata käyttää työvoiman houkuttelu- tai sitouttamiskeinona.

Osa yrityksistä kuitenkin näkee työsuhdeasuntojen yhteyden työnantajan houkuttelevuuteen ja työntekijän sitoutumiseen oleellisena. Ilmiö korostuu pääkaupunkiseudulla. Yritysjohtajat ovat tottuneet kansainväliseen käytäntöön, jossa työnantaja tarvittaessa järjestää asunnon. Matalapalkka-aloilla taas kohtuuhintaisen asunnon löytämisen vaikeus lisää työsuhdeasuntojen arvostusta.

”On pakko myöntää, että selvityksen tulos oli meille pieni pettymys”, kertoo Vuokralaisten Keskusliiton toiminnanjohtaja Anne Viita. ”Olimme varovaisesti toiveikkaita, että työnantajat olisivat asiassa valistuneempia.”

Auto- ja puhelinetu sekä liikunta- ja lounassetelit ovat yleisiä ja niiden edut yrityksissä tunnetaan. Vaikka työsuhdeasunto on luontoiseduista vanhin, tehty selvitys vahvisti, että sen taloudelliset hyödyt tunnetaan kaikkein heikoimmin.

Keskeinen syy asuntoedun huonolle tuntemukselle yrityksissä on edun laskentakaavan monimutkaisuus. Avuksi ongelmaan on avattu yksinkertainen asuntoetulaskuri osoitteeseen www.vuokraturva.fi/asuntoetulaskuri

”Taantuma näyttäisi valitettavasti lisänneen yritysjohdon ennakkoluuloista suhtautumista myös asuntoetuun, vaikka se verohyötyjä sekä työnantajalle että työntekijälle toisikin”, toteaa Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola.

 
Lisätietoja

Anne Viita, toiminnanjohtaja, Vuokralaisten Keskusliitto ry, p. 050 588 3483

Timo Metsola, hallituksen puheenjohtaja, Vuokraturva Oy, p. (09) 6877 550

 
Vuokraturva Oy lyhyesti

Vuokraturva on markkinajohtaja asuntojen vuokravälityksessä ja sijoitusasuntojen hankintapalveluissa pääkaupunkiseudulla. Vuokraturva välittää sekä yksityishenkilöiden, instituutioiden että asuntoihin sijoittavien rahastojen asuntokantaa.

www.vuokraturva.fi