Tiedotteet

Here to help

Asuntoihin sijoittavat rahastot koko kansan ulottuville

Asuntoturva tuo asuntoihin sijoittavat rahastot ensimmäistä kertaa tavallisten piensijoittajan ulottuville. Samaan tavoitteeseen ovat aiemmin tähdänneet kolme eri vuosina säädettyä, mutta tuloksiltaan epäonnistunutta kiinteistörahastolakia. Nykyisissä asuntorahastoissa minimisijoitus vaihtelee sadasta tuhannesta eurosta useisiin miljooniin euroihin, ja niihin saavat juridisen rakenteen vuoksi sijoittaa vain ammattisijoittajat. Asuntoturvan uusi tuote on yleisesti myynnissä kaikille ja minimisijoitus on kaksi tuhatta euroa. Jakelijana toimii Mandatum Life.

Asuntoihin sijoittavat rahastot ovat puhuttaneet 15 vuotta, mutta laihoin tuloksin. Ensimmäinen kiinteistörahastolaki saatiin Suomeen 1997, toinen 2007 ja kolmas yritys 2009. Lait ovat kuitenkin vastanneet huonosti markkinoiden tarpeita, eikä niiden pohjalta ole syntynyt ainoatakaan rahastoa. Tietyille ammattimaisten suursijoittajien ryhmille asuntoihin sijoittavia rahastoja on tehty viime vuosina kommandiittiyhtiöinä. Näiden pienen piirin rahastojen rakenne vaatii suuria minimisijoituksia ja monimutkaisia rakenteita.

Asuntoturvan ja henkivakuutusosakeyhtiö Mandatum Lifen yhteistyö mahdollistaa sen, että sijoituksen voi tehdä huomattavasti joustavammin sijoituskorin muodossa. Sijoittaa voi kuka vaan, ja minimisijoitus on 2000 euroa.

Tähän asti yksityishenkilön on täytynyt ostaa kokonainen asunto, jos hän on halunnut ryhtyä asuntosijoittajaksi. Yksityishenkilön on myös täytynyt toimia vuokranantajana, jolloin hänellä on suoria juridisia velvoitteita vuokralaisen suuntaan. Sijoittaminen on edellyttänyt vaivannäköä, vaatinut osaamista ja sisältänyt sen riskin, että joutuu selvittelemään ongelmia vuokralaisen kanssa. Pahimmillaan huoneenvuokrariidat päätyvät käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tavallisten ihmisten ulottuville nyt tuleva rahastomuotoinen asuntosijoittaminen mahdollistaa sen, että asuntosijoittamista voi tehdä pienilläkin summilla ja helposti ilman mitään omaa asiantuntemusta. Sijoitukselle saadaan hyvä hajautus, koska sijoitus ei kohdistu vain yhteen tiettyyn asuntoon, vaan kaikkiin rahaston omistamiin asuntoihin. Lisäksi Vuokraturvan ammattilaiset hoitavat sijoituskohteiden etsimisen ja vuokraamisen. Yksityishenkilöt voivat myydä asuntonsa Quorum Asuntoturva III Ky – rahastolle ilman välityspalkkiota Vuokraturvan kautta.

Lisätietoja

Jaakko Sinnemaa, toimitusjohtaja, Asuntoturva Oy, p. 041 5280 329

Asuntoturva Oy lyhyesti

Asuntoturva on rahastomuotoisten asuntosijoitusten varainhoitoyhtiö. Rahastoissamme sijoittajina on instituutioita, yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Tavoitteemme on nousta Suomen suurimmaksi vapaarahoitteisten asuntojen omistajatahoksi vuoteen 2015 mennessä. Asuntoturva kuuluu Vuokraturvan kanssa samaan yhtiöryhmään ja hyödyntää toiminnassaan Vuokraturvan osaamista. Asuntoturvan missiona on tehdä asuntosijoittamisesta helpompaa ja kannattavampaa Suomessa.

www.asuntoturva.fi