Tiedotteet

Here to help

Asuntokauppa kävi lokakuussa kohtalaisesti, mutta levottomuus lisääntyi

Vaikka asuntojen reaalihinnat ovat olleet kesän ja syksyn ajan laskussa, asuntokaupassa ei tapahtunut dramaattista hidastumista lokakuussa. Markkinoiden levottomuuteen viittaavat merkit (perutut ostotarjoukset, myyntiaikojen venyminen, samojen kohteiden kiertäminen välitysliikkeeltä toiselle) näyttäisi kuitenkin siirtyneen isoista asunnoista vaiheittain myös pieniin asuntoihin.

Kaikkein parhailla ja halutuimmilla sijainneilla hyvissä peruskorjatuissa yhtiöissä olevat pienet asunnot tekivät lokakuussa edelleen kauppansa hyvin nopeasti ja kovaan hintaan. Vähänkään sivummalla tai heikommassa yhtiössä kaupankäynnin tunnelma oli lokakuussa jo kuitenkin paljon varovaisempi, myös pienissä asunnoissa. Yksiöissä tämä ilmiö ei näkynyt yhtä vahvana kuin kaksioissa.

Isojen asuntojen kaupassa pyyntihintojen ja toteutuneiden kauppahintojen välinen ero jatkoi kasvamistaan. Käytäntönä näyttää olevan se, että alan toimijat pitävät järjestäen pyyntihintoja korkeina, mutta kannustavat asuntoesittelyissä varsin suorasanaisesti tekemään rohkeitakin tarjouksia.

Tätä voi pitää tietynlaisena yhteisesti rakennettuna keinotekoisena kulissina, joka tekee kohteiden todellisen hintavertailun ostajalle työlääksi. Toisaalta Suomessa asuntojen pyyntihinnat ovat perinteisesti olleet kansainvälisesti vertaillen hyvin lähellä todellisia toteutuvia kauppahintoja. Monessa maassa on iät ja ajat ollut aivan normaalia, että asunnon pyyntihinnasta tingitään keskimäärin 20–30 prosenttia kaupanteon yhteydessä.

Asuntokaupan epävarma tunnelma liittyy suoraan maailmantalouden yleiseen epävarmuuteen ja yksilöiden omaan henkilökohtaiseen tulevaisuuteen liittyviin huoliin. Asuntokaupan tuleva pidemmän tähtäimen kehitys kytkeytyy siksi väistämättä Euroopan velkakriisin ratkaisemisessa onnistumiseen tai epäonnistumiseen.

Lyhyellä tähtäimellä asuntomarkkinoilla painaa kuitenkin enemmän psykologia kuin ekonomia. Mahdolliset tulevat nopeat käänteet ovat seurausta tunnetason muutoksista. Todelliset taloudelliset realiteetit paljastuvat ja avautuvat vasta aikojen saatossa, pitkällä viiveellä.

Lokakuussa oli huomionarvoista, että kiinteistönvälittäjien omat julkisesti kertomat näkemykset asuntokaupan tulevasta kehityksestä synkkenivät selvästi. Hintojen nousua ei välittäjistä ennustanut enää juuri kukaan.

Lisätietoja:

Timo Metsola, hallituksen puheenjohtaja, p. (09) 677 55