Tiedotteet

Here to help

Isojen vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi lokakuussa

Viime vuosina vaatimattomalla tasolla ollut isompien vuokra-asuntojen kysyntä vilkastui lokakuussa. Muutos näkyi erityisesti kasvukeskusten yli 90 neliön asunnoissa. Tyypillisiä vuokralaisia tässä kokoluokassa ovat lapsiperheet.

Myös tarjonta tässä kokoluokassa lisääntyi, mutta kysyntä ja tarjonta kohtasivat vain osittain. Kasvanut kysyntä kohdistui ennen kaikkia hyväkuntoisiin hyvien liikenneyhteyksien varrella oleviin asuntoihin. Isojen vuokra-asuntojen tarjonnan lisääntyminen taas muodostui lokakuussa valtaosin asunnoista, joita ei ole saatu yrityksestä huolimatta kohtuullisessa ajassa kaupaksi ja joiden kunto on suurelta osin joko keskinkertainen tai remonttia vaativa.

Vaikka isojen vuokra-asuntojen kysyntä kasvoi, niiden vuokratasot eivät näyttäisi olevan mainittavasti nousemassa. Alueellisia eroja on, mutta isojen asuntojen reaalivuokrat näyttävät kokonaisuutena polkevan paikallaan.

Keskeisin syy tähän tuntuisi olevan syksyllä nopeasti lisääntynyt vuokra-asunnon hakijoiden varovaisuus siinä, minkä tasoisen vuokran maksamiseen he ovat valmiita sitoutumaan. Vaikka yksittäiseen perheasuntoluokan vuokra-asuntoon kohdistuisi paljonkin kiinnostusta, vuokranantaja saattaa silti joutua neuvottelemaan vuokraa alaspäin, jotta asunto saadaan kohtuullisessa ajassa vuokrattua. Tämä on poikkeava tilanne, ja kertoo korostuneesta varovaisuudesta.

Osa isompaa asuntoa hakevista on ensin varovaisuudestaan johtuen luopunut ajatuksesta ostaa asunto, ja he näyttävät olevan varovaisia myös sen suhteen, millaista vuokraa sitoutuvat maksamaan. Tämä ei todennäköisesti kerro vielä käytettävissä tuloissa tapahtuneesta muutoksesta, vaan ajattelutavan muutoksesta.

Yksiöiden, kaksioiden ja pienten kolmioiden kysyntä säilyi lokakuussa syyskuun tasolla. Myöskään uusien vuokrasopimusten vuokratasoissa havaittavaa muutosta syyskuun tilanteeseen ei näissä kokoluokissa ollut.

Elo- ja syyskuu ovat usein vuokramarkkinoilla vuoden vilkkaimmat kuukaudet. Uudet opiskelijat ja lapsiperheet muuttavat paljon kesän lopussa ja alkusyksystä. Lokakuussa vuokra-asuntojen kysyntä kääntyy yleensä jo hienoiseen laskuun. Tänä vuonna niin ei käynyt. Selittäviä tekijöitä ovat todennäköisesti talouden yleinen epävarmuus ja asuntokaupan, eli vuokraamiselle vaihtoehtoisen asumisratkaisun kiinnostavuutta kuvaavan mittarin, asteittainen rauhoittuminen.

Lisätietoja:

Timo Metsola, hallituksen puheenjohtaja, p. (09) 6877 550