Tiedotteet

Here to help

Vuokra-asuntomarkkinan sesonkiaika käynnistyi

Vuoden vilkkain aika asuntojen vuokramarkkinoilla ajoittuu kesäkuun ja lokakuun väliin. Kesällä lukukauden päätyttyä muuttamaan aktivoituvat sekä lapsiperheet että opiskelijat. Erityisen kova asunnontarve on uusilla opiskelijoilla, jotka aktivoituvat asuntomarkkinoille sitä mukaa kun opiskelupaikat varmistuvat. Asunnonsaanti on sitä vaikeampaa, mitä myöhemmin oman oppilaitoksen oppilasvalinta ratkeaa.

Tänä vuonna vuokramarkkina selkeä vilkastuminen alkoi jo toukokuussa eli hieman tavallista aiemmin. Yhtenä syynä tähän saattaa olla eurotalouden epävarmuudesta huolestuneiden asunnonostajien siirtyminen vuokramarkkinoille. Maksukykyisten vuokralaisten määrän ja vuokra-asuntojen kysynnän yhtäaikainen lisääntyminen johtaakin todennäköisesti vuokrien nousuun syksyä kohti.

Vuokra-asuntomarkkinoiden sesonkiaika on alkanut. Vielä puoli vuosikymmentä sitten heinäkuu keskellä kesää oli lomakuukautena hiljainen suvantokausi vuokramarkkinoillakin. Viime vuosien vuokra-asuntopula on kuitenkin johtanut siihen, että vuokra-asunto pyritään nyt löytämään ja varmistamaan jo kesän alussa, jopa silloin kun solmittavan vuokrasopimuksen alkamisajankohta on vasta kesän lopussa. Erityisesti tämä halu korostuu lapsiperheiden kohdalla.

Näin on syntynyt pitkä noin viiden kuukauden yhtenäinen sesonkijakso, jonka aikana tehdään valtaosa koko vuoden vuokrasopimuksista.

Opiskelijat tulevat markkinoille vaiheittain kesän mittaan. Opiskelupaikan ratkeamisen ajankohta vaikuttaa siihen, milloin vuokra-asunnon haun pääsee käynnistämään. Kesän lopussa vuokra-asunnon saaminen on kaikkein vaikeinta, ja vuokrapyynnöissäkin on usein selvää sesonkilisää. Vaikeimmassa asemassa ovat ne opiskelijat, joiden opiskelupaikka varmistuu vasta heinäkuun lopulla.

Vuokra-asuntotarjontaan tutustuminen kannattaa aloittaa jo ennen opiskelupaikan varmistumista. Vuokra-asuntotarjontaan voi tutustua ja näyttöjä kiertää jo etukäteen, jolloin käsitys tarjonnasta ja hintatasosta on jo valmiiksi olemassa. Tehty pohjatyö mahdollistaa nopeat ja järkevät päätökset sitten, kun tieto opiskelupaikasta tulee, ja vähentää hieman asunnonhakuun liittyvää stressiä ja hätäilyä.

Tosiasia kuitenkin on, että aikainen lintu löytää madon. Siksi opiskelupaikkojen eriaikainen varmistuminen asettaa väistämättä opiskelijat eriarvoiseen asemaan vuokramarkkinoilla.  Viime tipassa asuntoja hakevia joudutaan todennäköisesti majoittamaan tänäkin vuonna aluksi jopa patjoille liikuntasaleihin, kuten aiempinakin vuosina.

Vuokraturva on ehdottanut opiskelijoiden asuntoahdingon helpottamiseksi, että nykyistä useampi oppilaitos mahdollistaisi opintojen aloittamisen syksyn lisäksi myös kevätlukukauden alusta. Valitettavasti ainakaan täksi syksyksi tällaista helpotusta ei ilmeisesti vielä ole tulossa.

Niissä oppilaitoksissa, joissa opiskelut voi aloittaa tammikuussa, uudet opiskelijat ovat asunnonhaun kannalta huomattavasti syksyllä aloittavia paremmassa asemassa, koska vuodenvaihteessa vuokra-asunnoista on tarjontaa jopa kysyntää enemmän. Vuodenvaihde on vuoden rauhallisinta aikaa vuokramarkkinoilla.

Vuokraturvan tekemää ehdotusta opiskelujen aloituksen porrastamiseksi ja syksyn jokavuotisen vuokra-asuntopulan helpottamiseksi ovat kannattaneet opetusministeri Henna Virkkusen lisäksi asuntoministeri Jan Vapaavuori ja pääministeri Matti Vanhanen. Jokavuotisten ongelmien välttämiseksi Vuokraturva toivoo, että rohkeutta uudistusten läpivientiin löytyisi.http://www.verkkoapila.fi/opencms/opencms/apila/news/articles/4922.html

 
LISÄTIETOJA

Timo Metsola, hallituksen puheenjohtaja, Vuokraturva, p. (09) 6877 550

 
VUOKRATURVA OY LYHYESTI

Vuokraturva on markkinajohtaja asuntojen vuokravälityksessä ja sijoitusasuntojen hankintapalveluissa. Vuokraturva välittää sekä yksityishenkilöiden, instituutioiden että asuntoihin sijoittavien rahastojen asuntokantaa.

www.vuokraturva.fi