Tiedotteet

Here to help

Vuokraturva kemikaaliviraston työntekijöiden vuokra-asuntojen järjestäjäksi

Helsingin kaupunki on valinnut Vuokraturvan Euroopan kemikaaliviraston henkilökunnan tarvitsemien vuokra-asuntojen järjestäjäksi. Kaupunki tarjoaa osana palvelupakettiaan kemikaaliviraston ulkomailta muuttaville virkamiehille ja muille työntekijöille asuntoasioiden järjestelyapua Suomessa. Palvelua tarvitsevia varten kaupunki on valinnut ulkopuoliseksi palveluntuottajaksi Vuokraturvan, jolla on vuokravälityksen markkinajohtajana vahva tuntemus Suur-Helsingin asuntomarkkinoista. Kemikaalivirastoon on arvioitu rekrytoitavan vuoden 2008 loppuun mennessä 220 virkamiestä ja muuta työntekijää.

Vuokraturva ja Helsingin kaupunki ottavat niin yksityisiltä kuin instituutionaalisiltakin vuokranantajilta vastaan tarjouksia sopivista asunnoista. Vuokraturva tutustuu asuntoihin ja auttaa kemikaaliviraston henkilökuntaa löytämään parhaan vaihtoehdon uudeksi kodikseen Suomessa. Vuokraturva auttaa virkamiehiä ja muita työntekijöitä myös sopeutumaan suomalaiseen asumiskulttuuriin ja tutustumaan uuden asuinalueensa palveluihin.

Asunnontarpeet vaihtelevat pienistä yksiöistä suuriin edustaviin omakotitaloihin. Sekä kalustamattomia että kalustettuja asuntoja tarvitaan. Helsingin lisäksi asunnot voivat sijaita myös Espoossa, Vantaalla tai muissa Suur-Helsingin alueen kunnissa.

”Koemme koko Suomelle tärkeän EU-viraston henkilökunnan asuntotarpeiden ratkaisemisen kunniatehtäväksi. Tulemme tapaamaan kevään aikana kaikki keskeiset suuret vuokranantajatahot ja tekemään yhteistyötä myös Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa. Toivomme myös yksityisten vuokranantajien tarjoavan rohkeasti asuntojaan kemikaaliviraston työntekijöille”, kertoo Vuokraturvan toimitusjohtaja Ilkka Hikipää.

Vuokraturva voitti Helsingin kaupungin järjestämän tehtävää koskevan tarjouskilpailun maksimipistein.

Tiedotustilaisuus:
torstaina 19.4.2007 klo 13.00–13.30, Palace Hotellin Merikabinetti 2:ssa, Eteläranta 10, 10. krs

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Ilkka Hikipää, Vuokraturva Oy, p. 041 5161 431

Vuokraturva Oy lyhyesti

Vuokraturva on pääkaupunkiseudun suurin vuokra-asuntojen välittäjä. Vuokraturvan asiakkaina on sekä instituutioita että yksityishenkilöitä. Vuokraturva tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Vuokranantajat ry:n ja Vuokralaisten Keskusliitto ry:n kanssa.

Vuokraturva on markkinajohtaja myös sijoitusasuntojen ostopalveluissa. Vuokraturva ja sen sisaryhtiöt Varallisuusvalmennus Oy ja Asuntoturva Oy tarjoavat yhdessä asiakkailleen monipuolisia asuntosijoituspalveluja. Varallisuusvalmennus on erikoistunut suoriin ja Asuntoturva rahastomuotoisiin asuntosijoituksiin.

www.vuokraturva.fi