Tiedotteet

Here to help

Vuokraturvan markkinakommentit 6.8.2020

Opiskelijoilla hyvä tilanne vuokra-asuntomarkkinoilla

Etäluentojen takia opiskelijat eivät tänä vuonna asetu opiskelupaikkakunnille täysimittaisesti vielä elo-syyskuun taitteessa. Kun kaikki eivät ole liikkeellä yhtä aikaa, mieleisen asunnon saaminen helpottuu. Tilanteen paranemiseen vaikuttaa myös asuntosijoittamisen viime vuosien suuri suosio, joka on kasvattanut tuntuvasti tarjolla olevien vuokra-asuntojen määrää.

Toisaalta aivan uudet opiskelijat eivät pääosin aloita opiskelua etäluentojen varassa. Parantuneesta tilanteesta huolimatta heidän ei kannata elokuussa laskea sen varaan, että sopivan asunnon saa vielä viime tipassakin.


Korona on nopeuttanut kimppa- ja soluasumisen suosion romahtamista

Opiskelijoiden keskuudessa menneinä vuosikymmeninä suositun yhteisasumisen suosio on ollut laskussa pitkään. Kiinnostus putosi entisestään, kun asumistukijärjestelmää kolme vuotta sitten muutettiin niin, että kämppisten tulot alkoivat joissain tilanteissa vaikuttaa omiin tukiin. Soluasuntoja on kiinnostuksen puutteessa jopa purettu pois. Korona-aikana muiden asukkaiden vieraiden aiheuttamat riskit ja erilaisten elämäntapojen luomat jännitteet ovat nousseet esiin – ja yhteisasumisen suosio on entisestään laskenut.  


Perheasunnoista kova pula vuokramarkkinoilla - esimerkiksi Lahdessa kaikki viedään käsistä

Keväällä koronakriisi lisäsi selvästi kunnoltaan vaatimattomien ja vuokriltaan edullisten lähiöasuntojen kysyntää.

Kuluvalle kesälle on puolestaan ollut leimallista perheasuntojen poikkeuksellisen kova menekki vuokramarkkinoilla. Asuntokaupan elpymisestä huolimatta kevään pysähtyneen tilanteen synnyttämä muuttopaine ja kysyntä on vuokrattavien perheasuntojen osalta nyt tarjontaa suurempi. Välittäjien kulunutta sanontaa käyttäen perheasunnot viedään nyt käsistä. Tässä yhteydessä ilmaus on kuitenkin varsin kuvaava – esimerkiksi pitkään hiljaisesta kysynnästä kärsineillä Lahden vuokramarkkinoilla hyvistä perheasunnoista tällä hetkellä lähes taistellaan. 


Asuntosijoittamisen suosio näyttää laskeneen yllättävän vähän, vaikka varovaisuudestakin on merkkejä

Perusteltuja varoituksia ylilyönneistä on asuntosijoittamisen nopeasti kasvaneen suosion ympärillä kuultu taajaan jo vuosia. Maalis- ja huhtikuussa asuntosijoitusbuumi näytti taittumisen merkkejä. Nyt tässä kohtaa arvioiden vaikuttaa kuitenkin siltä, että vaikka esimerkiksi Helsingin Kalliossa ja useilla muilla selkeästi kuumentuneilla alueilla kysyntä valahti alas, myös kysynnän palautuminen on ollut niillä erittäin nopeaa.

Lisäksi vaikuttaa siltä, että uusien sijoitusasuntojen hankkiminen ei kokonaisuutena keväällä vähentynyt läheskään niin paljon, kuin vain perinteisesti kaikkein halutuimpia alueita katsomalla olisi voinut päätellä.

Heinäkuun osalta vaikuttaa siltä, että asuntosijoittajat ovat olleet liikkeellä jopa edellistä vuotta vilkkaammin.


Yllättävän vahva kuluttajaluottamus tukee nyt asuntokauppaa

Kuluttajien luottamus omaan talouteen on palautunut nopeasti kevään kuopan jälkeen. Positiivinen muutos saattaa kuitenkin osoittautua maailman talous- ja virustilanteeseen nähden ylioptimistiseksi. Tällä hetkellä yllättävän vahva luottamus kuitenkin kiistatta tukee asuntokauppaa – päätöksiä uskalletaan jälleen tehdä. Vuokramarkkinoiden puolella tämä muutos saattaa näkyä hienoisena rauhoittumisena, koska tavallista suurempi osa muutoista ei enää kevään tapaan kohdistu vuokra-asuntoon.


Asuntokaupan näkymät sumuiset

Asuntokaupan nykytilanne on hyvä, mutta näkymät sumuiset. Tänä vuonna kysynnän painopisteessä on tapahtunut muutoksia, joka suosii esikaupunkiasumista keskusta-asumisen sijaan. Uudistuotannon aloitusten määrä on voimakkaassa laskussa, mikä kertoo rakennusliikkeiden näkemyksistä hinnoiltaan vanhoja asuntoja korkeampien uusien asuntojen kysynnästä lähitulevaisuudessa. Toisaalta vanhojen asuntojen kauppa käy kasvukeskuksissa tällä hetkellä hyvin – osin koska ostajat luottavat matalan korkotason säilyvän pitkään.

Markkinatunnelma on kääntynyt kesällä hyväksi, mutta tilanteen vakaudesta on vaikea sanoa. Vaikutelma on, että tänä vuonna nähnyt nähdyt nopeat ja voimakkaat heilahtelut  asuntojen kauppamäärissä voivat saada jatkoa. Tämä tosin koskee vain kasvukeskuksia, sillä muuttotappio-Suomessa asuntokauppa näyttää paikoin kuivuneen kokonaan.


Timo Metsola
hallituksen puheenjohtaja
Vuokraturva