Fem steg till att hyra ut en bostad

Footprint left blue

Kontakta oss

Du kommer i gång genom att ringa 010 2327 300 eller lämna kontaktbegäran här.

Footprint right blue

Marknadsföringen av bostaden börjar

Vi marknadsför din bostad med bilder, videor och yrkesskicklighet. Vi ger bostadssökandena personlig service och vi framhäver de bästa sidorna i din bostad. Med utnyttjande av våra erfarenheter som marknadsledare kommer vi tillsammans med dig överens om vilken som är den rätta hyran att begära. Vi är i kontakt med disponenten och vi utreder framtida reparationer samt beställer de dokument som behövs på dina vägnar.   

Footprint left blue

Det hittas en hyresgäst

Vi utreder omsorgsfullt hyresgästkandidaternas bakgrunder, vi intervjuar kandidaterna och förhandlar preliminärt om villkoren i hyresavtalet. Vi kontrollerar inkomst- och kreditupplysningarna samt beviljar borgen för det första årets hyresbetalning. Du fattar det slutliga beslutet om valet av hyresgäst.

Footprint right blue

Hyresavtalet

Vi gör upp hyresavtalet jämte bilagor och sörjer för att avtalet blir undertecknat. Vi fakturerar dig för kostnaderna för disponentintygspaketet samt förmedlingsprovisionen, som är hyran för 1,24 månader. Dessa kostnader är 100-procentigt avdragsgilla i beskattningen av hyresinkomsterna. Dessutom säkrar vi före överlåtelsen av nycklarna att hyressäkerheten har lämnats. Vi sörjer för att hyresgästen får nycklarna i tid.

Footprint left blue

Vi hjälper även under hyresförhållandet

Vi betjänar dig under hela den tid hyresförhållandet varar. Du kan alltid vända dig till oss!

Ta det första steget

Fyll i kontaktbegäran nedan eller

RING 010 2327 300

telefontjänst må-sö kl. 8–20

Vi betjänar dig i Helsingfors, Nyland-, Åbo- och Tammerforsregionen. 

Så där, ska vi sätta i gång?

Lämna kontaktbegäran, så tar vår förmedlare kontakt med dig och sakerna börjar rulla.

Information om bostaden

Leveransmetod
Postadress


De uppgifter som anges i formuläret skickas med e-post till Vuokraturvas kundservice. Läs mer om vår Dataskyddsbeskrivning.